Akupunktura.
Fytoterapie.
Psychosomatika.

Jak probíhá léčba

1. Vstupní pohovor

Většinu času vám budu naslouchat, abychom mohli společně najít příčinu vašich obtíží. Následuje diagnostika podle jazyka a pulzu, kterými na sebe vaše tělo prozradí, co jste mi neřekli a co potřebuji pro zvolení vhodné léčby vědět.

pohovor - jak probíhá léčba
kontrola - jak probíhá léčba

S využitím psychosomatického přístupu k léčbě budeme společně hledat duševní příčiny vaší nemoci. Tím, že tyto příčiny nalezneme, se vaše duše otevře změně pohledu na váš současný život. Pomohu vám vypořádat se s tím, co vás trápí, a zbavit se psychické zátěže, která ovlivňuje vaši přítomnost a tím i váš nynější zdravotní stav.

2. Poradenství a terapie v ordinaci

První fáze léčby začíná v ordinaci. Dozvíte se, jak vám může akupunktura pomoci. Každá nerovnováha v těle vyžaduje různé postupy, proto se jednotlivé terapie mohou lišit (moxování, baňkování, cvičení apod.). Na závěr své návštěvy získáte doporučení pro fytoterapii a pokyny pro domácí sebeléčení.

akupunktura - terapie v ordinaci
akupunktura - terapie v ordinaci

Akupunktura je tisíci let prověřená a velmi účinná léčebná metoda, uznávaná a praktikovaná po celém světě. S pomocí akupunktury je možné vaše tělo uvést do harmonie stimulací přirozených energetických toků, které v něm proudí. Akupunkturou je možné léčit akutní i chronické stavy, ale také v rámci prevence udržovat rovnováhu ve vašem těle.

3. Doporučení k sebeléčení v domácím prostředí

Druhá fáze léčby probíhá u vás doma a významně přispívá k celkovému uzdravení. Pro tuto část léčby vám v rámci fytoterapie doporučím vhodnou bylinnou léčbu a vyberu správnou směs připravenou individuálně pro váš současný zdravotní stav. Platí, že různá onemocnění mohou mít stejné příčiny, a pak se léčí stejným způsobem. Zrovna tak platí, že stejné onemocnění může mít různé příčiny, a proto se léčí různými způsoby. Každá léčba je tedy přizpůsobená „na míru“ konkrétního pacienta.

Samozřejmou a nedílnou součástí domácí léčby je také doporučení pro úpravu vašeho životního režimu a dodržení určitých zásad jako např. úpravu stravy, denního režimu, pohybových aktivit nebo pracovního vytížení. V případě, že to vaše tělo potřebuje, poradím vám, jak správně cvičit a jak praktikovat urinoterapii nebo léčbu půstem.

čínské tradiční bylinky - sebeléčení
české tradiční bylinky - sebeléčení

Fytoterapie má ještě hlubší kořeny než akupunktura. Vychází z podstaty života na zemi, protože vše živé využívá k udržení svého zdravého života sílu čistých přírodních zdrojů, zejména z rostlinného světa. Pomocí bylin pomohu tělu navrátit jeho ztracený potenciál a zesílit tak účinek akupunktury v rámci komplexní terapie. K harmonizaci používám jak čínské, tak i české tradiční bylinky s podobným výsledkem.
Záleží na vás, jaké si vyberete.